Renovatie brug Vrouwen Verdriet

Renovatie brug Vrouwen Verdriet

Project: renovatie Brug Vrouwen Verdriet - Assendelft

Uitvoeringsperiode: 2015

Tijdens een 3 weken durende vaarwegstremming hebben onze vakmannen de heugelstangen, schamelstellen en rondsels vernieuwd en het stangenstelsel voorzien van nieuwe lager schalen en opnieuw afgesteld en doorgesmeerd. Een werk wat op de millimeter uitgevoerd dient te worden met onderdelen die meer dan 200kg. per stuk wegen.