Hoe is Qumey gecertificeerd?

Qumey legt de lat hoog als het gaat om het waarborgen van kwaliteit en veiligheid. We zijn gecertificeerd volgens het kwaliteitsmanagementsysteem ISO9001 en het veiligheidkwaliteitsysteem VCA**. In het kader van de Verordening Bouwproducten (CPR) en de Europees geharmoniseerde productnorm EN1090, beschikken we over de certificatie om stalen- en aluminium constructiedelen te leveren tot en met toepassingsgebieden in executie klasse 3. Uw prestatieverklaring betreffende de NEN1090-1 sturen we u op uw verzoek toe.

 

Gekwalificeerde medewerkers

Qumey is ook in staat om zelfstandig aan het spoor te kunnen werken. Aansluitend op de VCA-eisen voldoen we aan verzwaarde eisen zoals gesteld in de BTR (Branchegerichte Toelating Railinfrastructuur). We leveren gecertificeerde laswerken, gekeurd door gekwalificeerde vakkrachten

Tevens beschikken we over gekwalificeerde vakspecialisten welke diverse NDO onderzoeken conform ISO 9712 mogen uitvoeren. Zoals u ziet,  zijn onze medewerkers ruimschoots gekwalificeerd om hun werkzaamheden optimaal uit te voeren.

We zijn hierdoor snel, flexibel en kosten efficiënt.

Onze certificaten